image1 image2 image3 image4 image5

Motto

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.

Informacja o kalendarzu

Kalendarz franciszkański autorstwa o. Bernarda w szacie graficznej i treści pod każdą datą roku 2020 podobny do tych z lat poprzednich jest już dostępny w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Kazimierzu n/Wisłą. Tym razem jest poświęcony najbardziej znanym sanktuariom chrześcijańskim i franciszkańskim będących pod opieką trzech gałęzi Braci Mniejszych jako ich kustoszy. Zawiera także programy Mszy i nabożeństw w Sanktuarium kazimierskim i jego krótką historię. Nadto bardzo interesujące programy pielgrzymek organizowanych w 2020 roku do Meksyku i na Sycylię.