image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo

Renowacja obrazu

Obecny rok w Kościele poświęcony jest św. Józefowi, Oblubieńcowi NMP. W naszym Sanktuarium  posiadamy ołtarz z obrazem św. Józefa. Wyróżnia się on odmienną kolorystyką od pozostałych ołtarzy, co wiąże się z żałobą narodową po upadku Powstania Styczniowego, kiedy na Polskę spadły restrykcje rządu carskiego.  Wtedy to usunięto z ołtarza  złocenia,  przemalowując go na czarno. Po ostatniej konserwacji ołtarza, która miała miejsce 21 lat temu powrócono do tej stylistyki.  Sam obraz nie był poddany konserwacji, lecz został naklejony na płytę pilśniową, ( jak  zresztą wszystkie pozostałe obrazy ołtarzowe nieodnowione,  a poprzyklejane na płyty) co jest bardzo niekorzystne ze względu na degradacje samych płócien, które trzeba rozdublować.  Nasz obraz św. Józefa wzorowany jest na cudownym wizerunku  znajdującym się  w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie, którego św. Józef został ogłoszony patronem. Obraz z naszego Sanktuarium jest  bardzo zniszczony, dlatego w tym szczególnym roku pragniemy przywrócić mu dawny jego blask, by także w ten sposób uczcić św. Józefa. Otrzymaliśmy zezwolenie  Lubelskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie przy nim prac konserwatorskich, których wstępny kosztorys wynosi 22 tysiące zł. Obraz zabrany został do pracowni konserwacji zabytków w Tarnowie w pierwszą sobotę miesiąca marca. Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie renowacji naszego pięknego św. Józefa, byśmy wpatrując się w Jego oblicze z jeszcze większą pasją naśladowali Jego miłość, wierność i oddanie Bogu w naszym życiu. Z wdzięcznością i modlitwą: Wspólnota Konwentu Kazimierskiego.

 

Konto klasztorne  remontowo – budowlane na które można wpłacać ofiary na renowację naszego Sanktuarium: ( z dopiskiem: św. Józef )

Klasztor Franciszkanów,  24 -120 Kazimierz Dolny,  ul. Klasztorna 3;  Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

83 8731 0001 0000 2310 2000 0040